Thursday , 30 May 2024
Home हृतिक-अमिषा पटेल पहिली पसंती नव्हतेच

हृतिक-अमिषा पटेल पहिली पसंती नव्हतेच

Kaho Naa Pyaar Hai : 'कहो ना प्यार है'साठी हृतिक-अमिषा पटेल पहिली पसंती नव्हतेच, वाचा…
मोक्कार टाईमपास

Kaho Naa Pyaar Hai : ‘कहो ना प्यार है’साठी हृतिक-अमिषा पटेल पहिली पसंती नव्हतेच, वाचा…

Kaho Naa Pyaar Hai : या चित्रपटासाठी हृतिक रोशन पहिली पसंती नव्हती. त्यांना चित्रपटात किंग खानला कास्ट करायचे होते.